Τα Μετέωρα είναι σήμερα το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος μοναστικό συγκρότημα του ελλαδικού χώρου. Τα πρώτα ίχνη της ιστορίας τους, εμφανίζονται από τον 11ο αιώνα, όταν εγκαθίστανται εδώ οι πρώτοι ερημίτες. Σήμερα αποτελούν έναν από τους σημαντικούς σταθμούς του πολιτιστικού χάρτη της Ελλάδος, ενώ η UNESCO τα έχει χαρακτηρίσει ως παγκόσμιο φαινόμενο πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ:

1)      Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλου Μετεώρου

2)      Ι. Μονή Βαρλαάμ

3)      Ι. Μονή του Αγίου Στεφάνου

4)      Ι. Μονή της Αγίας Τριάδος

5)      Ι. Μονή Ρουσάνου

6)      Ι. Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά