Το Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης άρχισε να κτίζεται το Φεβρουάριο του 1961, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού. Εγκαινιάζεται την 27η Οκτωβρίου του 1962, στις εορτές της πεντηκονταετηρίδος από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Το 1971 ολοκληρώθηκε η έκθεση σε όλες τις αίθουσες και περιελάμβανε γλυπτά, προϊστορική συλλογή, μικροτεχνία αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, καθώς και το λαμπρό σύνολο των ευρημάτων από τους τάφους στο Δερβένι, που πρωτοπαρουσιάστηκε την ημέρα των εγκαινίων. Λίγα χρόνια μετά, το 1978, τα εκπληκτικά ευρήματα της Βεργίνας (Αιγών) επέβαλαν την πρώτη αλλαγή στην έκθεση.