Κρασί κόκκινο χύμα

6,00/500ml - 1kg/12.00€

Red wine from a barrel

Rotwein aus einem Fass

Красное вино из бочки

Czerwone wino z beczki

Vörös bor egy hordóból

Vin roșu dintr-un butoi

Црно вино из бачве