Πίτσα Sintrivanis

12,00€

Special pizza Sintrivanis
Spezielle Pizza Sintrivanis
Специальная пицца Синтриванис
Specjalna pizza Sintrivanis
Speciális Sintrivanis pizza
Pizza specială Sintrivanis
Sintrivanis pica